Napisz komentarz i wygraj telefon!

Napisz komentarz i wygraj telefon!

Korzystasz z aplikacji Sami Swoi? Świetnie! Zorganizowaliśmy dla Ciebie specjalny konkurs! Wystarczy, że napiszesz w komentarzu pod postem konkursowym na Facebook’u, co najbardziej podoba Ci się w naszej nowej aplikacji i dlaczego? Nowoczesny design? Logowanie przez Touch ID? A może jeszcze coś innego? W każdy piątek autor najbardziej oryginalnego komentarza zostanie nagrodzony telefonem marki Huawei P8 Lite 2017. Uwaga! Konkurs trwa od 19.02 do 30.03. W każdy piątek autor najlepszego komentarza tygodnia nagrodzony będzie telefonem komórkowym!

Nie masz jeszcze naszej aplikacji? Czym prędzej pobierz ją na Andoida lub iOS.

Przypominamy o naszej specjalnej promocji w aplikacji! Przekaz standard za 0.99p!

REGULAMIN KONKURSU

 

 • 1 Określenie Organizatora
 1. Konkurs organizowany jest przez One Money Mail Ltd T/As Sami Swoi z siedzibą w Londynie W13 8RA, 84 Uxbridge Road, wpisaną do rejestru Companies House pod numerem rejestracyjnym 5031907.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez Uczestnikow Konkursu są przekazywane Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.
 • 2 Ogólne postanowienia
 1. Konkurs skierowany do klientów indywidualnych SAMI SWOI, którzy w trakcie jego trwania skomentują post konkursowy „Co najbardziej Ci się podoba w naszej aplikacji i dlaczego?” zamieszczony na Facebook’u Sami Swoi Przekazy Pieniezne – facebook.com/SamiSwoiPrzekazyPieniezne.
 2. W każdy piątek w okresie trwania promocji autor najciekawszego komentarza zostanie nagrodzony jednym telefonem marki HUAWEI P8 LITE ufundowanym przez One Money Mail Ltd T/As SAMI SWOI.
 3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jedynie przy użyciu jednego Profilu.
 4. Uczestnik podczas trwania Konkursu może zamieścić tylko jeden komentarz biorący udział w konkursie.

W przypadku dodania więcej niż jednego komentarza, organizator będzie brał pod uwagę wyłącznie pierwszy chronologicznie komentarz Uczestnika.

 1. Organizator ma prawo do usuwania komentarzy, które mogą być uznawane za wulgarne czy obraźliwe.
 2. Zwyciezcy zostaną wybrani przez Jury złożone z pracowników działu Marketingu One Money Mail Ltd.
 3. Zwycięzca o wygranej zostanie powiadomiony za pośrednictwem Facebook’a.
 4. Nagrody zostaną wysłane do zwyciezców pocztą.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane dane kontaktowe oraz adresowe.
 • 3 Termin

Konkurs trwa od 19.02.2018r. do 30.03.2018r.

 • 4 Uczestnicy

Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie osoby fizyczne, które mają pełną zdolność do czynności prawnych. Konkurs jest niedostępny dla pracowników One Money Mail Ltd i 1MM Media Ltd oraz czlonków ich rodzin.

 • 5 Reklamacje

Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane telefonicznie, e-mailowo lub pisemnie na adres siedziby Organizatora, w terminie do dnia 30.04.2018. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja będzie rozpatrywana według zasad określonych przez Organizatora w „Complaint Policy”, dostępnej na www.PrzekazyPieniezne.com.

 • 6 Postanowienia końcowe

Regulamin w okresie trwania Konkursu dostępny jest w punktach kasowych Sami Swoi oraz stronie internetowej www.PrzekazyPieniezne.com. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu, niniejszego Regulaminu w całości i zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również z oświadczeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik oświadcza, iż przed przystąpieniem do udziału w Konkursie zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń. One Money Mail Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.

 • 7 Ochrona Danych Osobowych

Jeżeli bierzesz udział w konkursach, ofertach i promocjach, możemy używać Twoich danych dla celów administracyjnych, obsługi klienta i marketingu. W celu wypełnienia naszych zobowiązań wobec Ciebie możemy ujawnić Twoje dane podmiotom, które są własnością spółki zależnej One Money Mail Ltd, ale nie będzie w inny sposób dostarczać danych osobowych osobom trzecim dla celów marketingowych bez Twojej wyraźnej zgody. Administratorem danych osobowych jest One Money Mail Ltd T/As Sami Swoi z siedzibą w Londynie W13 8RA, 84 Uxbridge Road. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik posiada w szczególności prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, zmiany i żądania usunięcia.

Możemy skontaktować się z Tobą e-mailem lub telefonicznie, aby poinformować o wszelkich innych usługach Sami Swoi lub promocjach, które mogą być skierowane do Ciebie. Masz prawo poprosić, aby nie korzystać z Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Jeśli chcesz to zrobić, proszę napisz do nas na office@1mm.eu. W celu uzyskania dalszych informacji na temat stosowania i ochrony danych osobowych, napisz do Inspektora Ochrony Danych, One Money Mail Ltd, 84 Uxbridge Road, London W13 8RA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *