Benefity dla dzieci i rodziców w UK

Benefity dla dzieci i rodziców w UK

Wielu Polaków przenosi się do Wielkiej Brytanii i zakłada tam rodzinę. Warto wiedzieć, że rząd brytyjski prowadzi wyraźną politykę prorodzinną, która obejmuje również emigrantów. Wyraża się przede wszystkim w bogatym pakiecie wsparcia finansowego dla rodziców posiadających jedno lub więcej dzieci. Do tego szczególnym wsparciem otoczone są matki i ojcowie samotnie wychowujący potomstwo. Dowiedzmy się, o jakie najważniejsze zasiłki mogą ubiegać się emigranci, jak je uzyskać oraz jakie są zasady ich pobierania. 

Zasiłki rodzinne w Anglii dla Polaków

Planując powiększenie rodziny, warto poznać benefity i zasiłki w UK, które przysługują na dzieci. Oto najważniejsze zasiłki rodzinne w Anglii dla Polaków:

 • Child Benefit
 • Universal Credit
 • Child Tax Credit
 • Sure Start Maternity Grant
 • Money for School Transport
 • zasiłek macierzyński: Statutory Maternity Pay lub Maternity Allowance

Czas na dokładniejsze omówienie każdego z nich.

Jakie benefity na dziecko w UK przysługują Polakom? Child Benefit

Jeśli chodzi o benefity w UK na dziecko, najbardziej podstawowym jest świadczenie Child Benefit. To zasiłek socjalny przyznawany z tytułu wychowywania dziecka, ale wypłacany tylko do ukończenia przez dziecko 16. roku życia lub 20. roku życia, jeżeli kontynuuje ono naukę w pełnym wymiarze godzin bądź bierze udział w szkoleniach uwzględnianych przez departament Child Benefit. Komu przysługuje Child Benefit? Mogą pobierać go biologiczni rodzice albo osoba, która jest prawnym opiekunem dziecka. Co ważne, zasiłek ten nie jest warunkowany liczbą dzieci, a zatem ubiegać się o Child Benefit może każdy, kto posiada przynajmniej jedno dziecko, a jeżeli posiada ich więcej, otrzyma pieniądze na każde z nich, choć faktem jest, że najstarsze dziecko będzie miało przyznaną wyższą kwotę zasiłku w porównaniu z pozostałymi. Warunkiem do uzyskania zasiłku jest także to, by osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem była osobą pracującą. Bezrobotni mogą otrzymać go tylko w wyjątkowych przypadkach.

Benefity na dziecko UK przysługują również Polakom zamieszkującym Wyspy. Mogą oni ubiegać się o zasiłek Child Benefit pod warunkiem, że spełniają powyższe wymogi i zamieszkują na terenie Wielkiej Brytanii przynajmniej 3 miesięce, licząc od momentu złożenia wniosku o to świadczenie. Muszą też udokumentować prawo do zamieszkania na terenie UK, czyli przedstawić pozwolenie na pobyt stały. Samo złożenie wniosku polega na wypełnieniu jednego z dwóch formularzy: Child Benefit Claim form CH2 w przypadku posiadania jednego lub dwójki dzieci albo Child Benefit Claim form CH2 (CS) w przypadku posiadania więcej niż dwójki dzieci. Do wniosku koniecznie trzeba dołączyć akt urodzenia dziecka bądź certyfikat adopcyjny, numer ubezpieczenia społecznego i kserokopię dowodu osobistego opiekuna. Wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć do Child Benefit Office w Waszyngtonie lub w Belfast, jeśli zamieszkujemy na terenie Irlandii Północnej.

Osoby zainteresowane pobieraniem benefitów na dziecko w Anglii często poszukują też informacji na temat jego kwot. Otóż trzeba wiedzieć, że wysokość Child Benefit w pewnej mierze zależy od zarobków opiekunów – jeśli te przekraczają 50 000 funtów rocznie, kwota świadczenia będzie zmniejszona. Nie zależy jednak od wysokości ewentualnych świadczeń alimentacyjnych. W 2023 roku opiekun otrzymywał 24 funty tygodniowo na pierwsze dziecko i 15,90 funtów na każde kolejne dziecko. W 2024 roku planowany jest wzrost świadczeń – odpowiednio do 25,60 funtów i 16,95 funtów. Standardowo zasiłek wypłacany jest raz w miesiącu, ale samotni rodzice i osoby o niskimi dochodami mogą wnioskować o wypłaty tygodniowe.

Child Benefit na dziecko przebywające w Polsce

Zdarza się, że emigranci decydują się mieszkać w Wielkiej Brytanii, ale ich dziecko pozostaje w Polsce, np. z dziadkami. W takiej sytuacji również mogą oni otrzymać Child Benefit, ale pod warunkiem, że podobny zasiłek nie jest pobierany przez polskich opiekunów. Ubiegając się o benefity na dziecko w Anglii czy innej części Wielkiej Brytanii trzeba zatem poinformować urząd o ewentualnych świadczeniach pobieranych na dziecko w Polsce.

Jeśli chodzi o benefity w UK na dziecko, to warto też wiedzieć, że Child Benefit jest wypłacany na konto bankowe podane we wniosku składanym w ramach ubiegania się o to świadczenie. Zwykle rodzice podają konto założone w banku brytyjskim, a otrzymywane pieniądze co miesiąc przelewają na konto w Polsce, do którego dostęp mają opiekunowie dziecka. Aby nie tracić na takich transakcjach, warto dokonywać ich poprzez serwis przekazypieniezne.com, a nie poprzez banki, ponieważ pobierają one wysokie prowizje. W przekazypieniezne.com standardowy przelew jest całkowicie bezpłatny, a pozostałe obciążone są niewielką opłatą, wynoszącą maksymalnie 5,77 funtów niezależnie od wielkości przelewanej kwoty. 

Universal Credit

Drugim benefitem w Anglii na dziecko, który można otrzymać, jest Universal Credit. Zastąpił on znane dotychczas świadczenia Child Tax Credit i Working Tax Credit. Jest to zasiłek przyznawany rodzicom uzyskującym niskie dochody. Można łączyć go z Child Benefit. Jego kwota zależna jest m.in. od poziomu dochodów, liczby dzieci, wieku dzieci i wieku opiekuna, a także od formy zatrudnienia i ewentualnej niepełnosprawności dziecka. Jeśli chodzi o część Universal Credit związaną z Child Tax Credit (CTC) to niedawno zmieniono ważną zasadę dotyczącą możliwości pobierania zasiłku CTC. Zgodnie z nią, dzieci urodzone przed 1 kwietnia 2018 mogą otrzymywać CTC bez względu na wielkość rodziny, natomiast jeżeli dziecko urodziło się po 1 kwietnia 2018 roku i jest trzecim dzieckiem w rodzinie, nie otrzyma tego świadczenia. Warto też wiedzieć, że osoba starająca się o zasiłek CTC może pobierać jednocześnie Child Benefit. Zasiłek zostanie wypłacony raz na miesiąc albo raz w tygodniu, w zależności od woli wnioskodawcy.

Inne dodatki na dzieci w Anglii

Istnieje też wiele dodatków na dzieci w Anglii i w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Przysługują one niezależnie od wcześniej opisanych stałych świadczeń. Mowa przede wszystkim o jednorazowym dodatku z tytułu narodzin (Sure Start Maternity Grant) oraz wsparciu dzieci podejmujących naukę w szkole znacznie oddalonej od miejsca zamieszkania (Money for School Transport).

Nie zapominajmy, że jeśli chodzi o dziecko w UK, benefity przysługują również w czasie ciąży. Mowa o zasiłku macierzyńskim, który może mieć formę świadczenia wypłacanego przez pracodawcę (Statutory Maternity Pay) albo świadczenia wypłacanego przez państwo (Maternity Allowance). Druga opcja dotyczy kobiet bezrobotnych lub prowadzących własną działalność gospodarczą. Zasiłek wypłacany jest wówczas przez okres 39 tygodni. Więcej na ten temat możesz przeczytać w osobnym artykule pod tytułem „Ciąża w UK – jak wygląda macierzyńskie w Anglii?”, który dostępny jest na naszym blogu.

Benefity w Anglii dla samotnej matki

Koszty życia w UK są wysokie. Rodzic samotnie wychowujący dziecko ma wyjątkowo trudną sytuację, dlatego powstało wiele form wsparcia finansowego, które udzielane są takim osobom. Zostaną one pokrótce przedstawione poniżej, ale jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat benefitów dla samotnej matki w Anglii czy Szkocji, warto skontaktować się z lokalnym Jobcentre Plus i umówić na konsultację z doradcą (Lone Parent Adviser), który szczegółowo opowie o możliwościach wsparcia w Twojej konkretnej sytuacji. Pomoc w osobie prywatnego doradcy jest bardzo kompleksowa, począwszy od pozyskania zasiłków, po wsparcie w znalezieniu opieki dla dziecka i zatrudnienia dla rodzica, bowiem samotne matki i ojcowie są często osobami poszukującymi pracy.

Warto wiedzieć, że osoby samotnie wychowujące dzieci również otrzymują Child Benefit i inne standardowe zasiłki na dziecko, które przewidziane są dla par lub małżeństw. Kwota tych zasiłków jest wyższa, gdyż Inland Revenue bierze pod uwagę nie tylko dochody, ale i to, ile godzin rodzic pracuje w ciągu tygodnia czy ile kosztów przeznacza na utrzymanie dziecka.  Oprócz tego standardowego wsparcia istnieją jednak dodatkowe benefity dla samotnej matki w UK lub ojca samodzielnie wychowującego dziecko. Są to przede wszystkim:

 • Childcare Element
 • Housing Benefit
 • Cold Weather Payment
 • Council Tax Benefit
 • Job Grant

Jakie benefity przysługują samotnej matce w UK?

Pierwszy z wymienionych wyżej benefitów dla samotnej matki UK to Childcare Element. Kwalifikują się do niego samotni rodzice, którzy pracują co najmniej 16 godzin tygodniowo. W ramach tego świadczenia otrzymują częściowy zwrot kosztów żłobka, przedszkola lub prywatnej opiekunki, pod warunkiem, że ta zarejestrowana jest w programie Childcare Approval Scheme. Kwota wsparcia zależy tutaj od zarobków.

Dodatki dla samotnej matki w UK lub ojca obejmują także pomoc w opłaceniu kosztów mieszkania. Najbardziej powszechne jest otrzymywanie Housing Benefit – zasiłku mieszkaniowego. Zapewnia on częściowe lub nawet całkowite pokrycie kosztów czynszu. Warto jednak zaznaczyć, że wsparcie to nie uwzględnia opłat za media, czyli rachunków za wodę, gaz i prąd. Samotny rodzic ma jednak możliwość wnioskować o dofinansowanie do ogrzewania mieszkania w ramach innego świadczenia – Cold Weather Payment, o ile tylko wychowuje dziecko poniżej 5. roku życia i pobiera Income Support albo Jobseeker’s Allowance. Pomoc ta działa w ten sposób, że jeżeli w danym tygodniu temperatura spada poniżej 0 stopni Celsjusza lub wynosi równe zero, osoba objęta tym benefitem otrzymuje na konto określoną kwotę pieniędzy. W 2023 roku było to 25 funtów.

Jeśli chodzi o dziecko w Anglii, benefity dla samotnych rodziców mogą przyjmować też formę ulg podatkowych. Przykładowo, Council Tax Benefit to ulga w płaceniu podatku lokalnego, natomiast Job Grant związane jest z kwotą wolną od podatku, która przysługuje takiej osobie z chwilą zatrudnienia. Warunkiem otrzymania jest jedynie to, aby w ciągu ostatnich 26 tygodni pobierała ona Income Support, zasiłek dla bezrobotnych – Jobseeker’s Allowance albo Incapacity Benefit. Aktualnie Job Grant dla osób samodzielnie wychowujących dziecko wynosi 250 funtów.

Warto wiedzieć, że benefity w UK dla samotnych matek to nie jedyna pomoc, jaka jest im udzielana. Mogą liczyć na wsparcie również w egzekwowaniu alimentów od ojca dziecka. Zajmuje się tym specjalna agencja o nazwie Child Support Agency (CSA). Wysokość alimentów to zwykle 15-25% netto dochodów ojca.

Benefity dla dzieci w UK i ich rodziców – podsumowanie

Podsumowując, wyraźnie widać, że w UK prowadzona jest polityka prorodzinna. Rząd wspiera dzietność poprzez zapewnianie różnego rodzaju zasiłków dla osób, które zdecydują się na bycie rodzicami, a także zapewnia kompleksową pomoc dla tych, którzy muszą podjąć trud samotnego wychowania dziecka. Nie brakuje też zasiłków rodzinnych w Anglii dla Polaków. Planując przeprowadzkę na Wyspy i założenie tam rodziny, warto wiedzieć, jakie są nasze prawa w kwestii otrzymywania zasiłków i korzystać z przysługującego wsparcia. Pamiętajmy jednak, że rodzaje świadczeń, ich wysokość oraz limity przychodów dla osób starających się o benefity mogą się zmieniać, dlatego zawsze należy sprawdzać najaktualniejsze informacje na stronie www.gov.uk. 

Mieszkasz w UK i potrzebujesz wysłać pieniędze do Polski?

Przelew z Anglii do Polski może być łatwy i szybki, zwłaszcza korzystając z usług internetowych. Istnieje wiele opcji, takich jak tradycyjny przelew bankowy, usługi transferowe online oraz platformy finansowe.  Można również skorzystać z nowoczesnych aplikacji mobilnych, które umożliwiają wygodne i bezpieczne dokonywanie transferów pieniężnych. Jak w szybki sposób dokonać przelewu z Anglii do Polski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *