Gwiazdka w Sami Swoi.

Gwiazdka w Sami Swoi.

Już dzisiaj możesz poczuć magię Świąt! A wszystko za sprawą świątecznego przekazu Standard

za 0.99p w Sami Swoi.

Nie masz pomysłu na prezent? Wyślij przekaz do Polski.

W dniach 19-31 grudnia każdy przekaz standard przy użyciu kodu PREZENT kosztować będzie 0.99p
Przekaz na hasło prezent możesz wykonać przez naszą Infolinię, w aplikacji Sami Swoi lub na naszej stronie https://www.przekazypieniezne.com/

Niech się Wam przelewa na Gwiazdkę!

Regulamin promocji:

REGULAMIN promocji SWIETA 

 • 1 Określenie Organizatora

 Akcja Promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „Promocją” organizowana jest przez One Money Mail Ltd T/As Sami Swoi z siedzibą w Londynie W13 8RA, 84 Uxbridge Road, wpisana do rejestru Companies House pod numerem rejestracyjnym 5031907.

 • 2 Ogólne postanowienia
 1. W okresie swego trwania Promocja skierowana jest do klientów indywidualnych SAMI SWOI, którzy użyją hasła: ‘PREZENT’ wykonując przekaz typu STANDARD.
 2. Użycie hasła spowoduje obniżenie opłaty za przekaz STANDARD do kwoty: £0.99
 3. Promocja dotyczy kanałów online, aplikacji Sami Swoi oraz Infolinii Sami Swoi.
 • 3 Termin

 Czas trwania Promocji: 19.12.2017 – 31.12.2017

 • 4 Uczestnicy

 Uczestnikami Promocji mogą być jedynie osoby fizyczne, które mają pełną zdolność do czynności prawnych.

 • 5 Warunki Promocji 
 1. Warunkiem udziału w Promocji jest użycie promocyjnego hasła.
 2. Produktem objetym Promocją jest jedynie przekaz do Polski typu STANDARD.
 3. Klient może wykonać nieograniczoną ilość przekazów typu STANDARD w okresie trwania Promocji.
 • 6 Reklamacje

Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane telefonicznie, e-mailowo lub pisemnie na adres siedziby Organizatora, w terminie do dnia 31.01.2018. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja będzie rozpatrywana według zasad określonych przez Organizatora w „Complaint Policy”, dostępnej na www.PrzekazyPieniezne.com.

 • 7 Postanowienia końcowe

 Regulamin w okresie trwania promocji dostępny będzie w Punktach Kasowych Sami Swoi oraz na stronie www.przekazypieniezne.com.

Przystąpienie do Promocji jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości i zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również                  z oświadczeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji. Uczestnik oświadcza, iż przed przystąpieniem do udziału w Promocji zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń. One Money Mail Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.

 • 8 Ochrona Danych Osobowych

 Uczestnik biorąc udział w Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych przekazanych w jej ramach. Każdy Uczestnik biorąc udział w Promocji wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie wymienionych danych osobowych przez Organizatora w powyżej wskazanym zakresie. Administratorem danych osobowych jest One Money Mail Ltd T/As Sami Swoi z siedzibą w Londynie W13 8RA, 84 Uxbridge Road. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik Sprzedaży Premiowej posiada w szczególności prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, zmiany i żądania usunięcia.

Uczestnik biorąc udział w Sprzedaży Premiowej może wyrazić dodatkowo dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w ramach Promocji w celach marketingowych, przez administratora danych osobowych

Możemy skontaktować się z Tobą e-mailem lub telefonicznie, aby poinformować o wszelkich innych usługach Sami Swoi lub promocjach, które mogą być skierowane do Ciebie. Masz prawo poprosić, aby nie korzystać z Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Jeśli chcesz to zrobić, proszę napisz do nas na office@1mm.eu . W celu uzyskania dalszych informacji na temat stosowania i ochrony danych osobowych, napisz do Inspektora Ochrony Danych, One Money Mail Ltd, 84 Uxbridge Road, London W13 8RA.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *