Wygraj bilet na koncert Dody, Stachurskiego i Norbiego w Londynie!

Wygraj bilet na koncert Dody, Stachurskiego i Norbiego w Londynie!

Wielkimi krokami zbliża się Mleczko Summer End Fstival. Na zakończenie lata w Londynie zagrają między innymi takie gwiazdy polskiej muzyki jak Doda, Norbi czy Stachursky. Dla wszystkich fanów mamy do rozdania 10 biletów na ten festiwal w naszym facebookowym konkursie .

Zasady są bardzo proste. Wystarczy polubić nasz facebookowy fan page Sami Swoi Przekazy Pieniężne jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś/eś. Udostępnić nasz post konkursowy na swojej osi czasu i w wiadomości prywatnej podać swoje dane ( Imię, nazwisko, nr telefonu, adres zamieszkania oraz e-mail).
REGULAMIN PROMOCJI “Mleczko Summer End Festival”

§1 Określenie Organizatora
Organizatorem programu promocyjnego jest One Money Mail Ltd T/As Sami Swoi z siedzibą w Londynie W5 2ST, Exchange Plaza, 58 Uxbridge Road, wpisana do rejestru Companies House pod numerem rejestracyjnym 5031907. Organizator jest podmiotem odpowiedzialnym bezpośrednio za realizację promocji.

§2 Rodzaj usług objętych Promocją
Promocja skierowana jest do klientów indywidualnych, którzy polubią nasz fan page na Facebooku. W okresie trwania Konkursu udostępnią post konkursowy na swojej osi czasu na Facebooku, a także podadzą swoje dane w wiadomości prywatnej. Zasady transferu określone są przez Organizatora na www.PrzekazyPieniezne.com.
§3 Termin trwania Promocji
Czas trwania konkursu: godz. 16:00 17.09.2014 – godz. 20:00 19.09.2014 czasu UK.
§4 Uczestnicy Promocji
Uczestnikami promocji mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat. Promocja jest dostępna dla wszystkich klientów Sami Swoi oraz dla klientów zarejestrowanych w Okresie trwania konkursu. Ten konkurs nie jest otwarty dla pracowników One Money Mail Ltd i pracowników 1MM Media Ltd oraz członków ich najbliższych rodzin.
§5 Warunki Promocji
Warunkiem skorzystania z konkursu jest
spełnienie wymogów określonych w § 2 niniejszego Regulaminu. Nagrodami w konkursie jest 10 pojedynczych biletów na Mleczko Summer End Festival, który odbędzie się 20 września 2014.

§6 Reklamacje
Reklamacje dotyczące promocji mogą być zgłaszane telefonicznie, e-mailowo lub pisemnie na adres siedziby Organizatora, w terminie do dnia 25 września 2014 roku. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja będzie rozpatrywana według zasad określonych przez Organizatora w „Complaint Policy”, dostępnej na www.PrzekazyPieniezne.com.

§7 Postanowienia końcowe
Regulamin w okresie trwania Konkursu zostaje umieszczony na stronie www.PrzekazyPieniezne.com.
Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu, niniejszego Regulaminu w całości i zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również z oświadczeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik oświadcza, iż przed przystąpieniem do udziału w Konkursie zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń. One Money Mail Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.
TERMS & CONDITIONS of the promotion “Mleczko Summer End Festival”

§1 Description of the organizer
The organiser of the promotion program is One Money Mail Ltd T/As Sami Swoi, based in London W5 2ST, Exchange Plaza, 58 Uxbridge Road, registered in the Companies House under registration number 5031907. The Organiser is directly responsible for the implementation of the promotion.

§2 Type of services covered by the promotion
The promotion is aimed at individual clients, who will like on Facebook “SamiSwoiPrzekazyPieniezne”, make available to a Wall ” Mleczko Summer End Festival ” and send personal details (name, surname , telephone,address and email). Terms and Conditions are described by the Organizer on their website www.przekazypieniezne.com.

§3 Period of the promotion
The promotion starts at 8pm on 17.09.2014 and ends at 6pm on 19.09.2014 UK time.

§4 Participants of the promotion
The participants of the promotion can be all the individuals over the age of 18. The Promotion is available to all the existing clients of Sami Swoi, as well as the clients who will be registered during the period of the competition. This competition is not open to employees of One Money Mail Ltd and 1MM Media Ltd or members of their immediate family.

§5 Terms and conditions of the promotion
The condition of the participation in the competition is meet the the requirements in §2 of the Terms & Conditions. Price for competition are 10 single tickets for Mleczko Summer End Festival which take place on 20 of the September 2014.

§6 Complaints
All the complaints with reference to the promotion can be made by phone, via email or in writing at the Organiser’s address by 25th September 2014. The complaint date as postmarked.
The complaint will be considered in accordance with conditions described by the Organizer in “Complaint Policy” available on www.przekazypieniezne.com

§7 Final provisions
During the period of the promotion, the Terms and Conditions of the promotion will be displayed in Sami Swoi Centres, as well as on the website www.przekazypieniezne.com. The participation in the promotion confirms the acceptance of the Terms and Conditions by the Participant and obligates the Participant to observe the described rules. It also confirms that the Participant meets all the conditions to participate in the promotion.
The participant confirms that he/she read the Terms & Conditions and accepts them in full. One Money Mail Ltd reserves the right to amend these rules at any time.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *