Przelew do Polski za darmo dla czytelników magazynu Emigrant.

Przelew do Polski za darmo dla czytelników magazynu Emigrant.

Specjanie dla czytelników magazynu polonijnego Emigrant przygotowaliśmy promocję – darmowy przelew do Polski standard na hasło „Emigrant”.Darmowy Przelew do Polski ze SzkocjiJak skorzytać z promocji?  Wystarczy, że wykonując transfer w punktach agencyjnych Sami Swoi zlokalizowanych na terenie Szkocji, telefonicznie (02070 992 441, 08458 682 201) oraz na stronie https://www.PrzekazyPieniezne.com podasz hasło promocyjne „Emigrant”. Przy transferach online hasło  należy wpisać w polu „kod promocyjny”.

Promocja obejmuje przelew standard na konto złotówkowe i obowiązuje od godz. 21:00 11.06.2014 – godz. 21:00 12.07.2014 czasu UK.

 

Lista punktów agencyjncyh na terenie Szkocji objętych promocją:

  1. M&K POLISH GOODS LTD T/AS POLSKA CHATA – COTTAGE SHOP126 SALAMANDER STREET, EH6 7LA EDINBURGHGodziny otwarcia: PN. – PT.: 9.00 – 20.00 SB.: 9.00 – 19.00, ND.: 9.00 – 16.00
  2. WHITE EAGLE EDINBURGH5 EARLSTON PLACE, EH7 5SU EDINBURGHGodziny otwarcia: PON – SOB:09:30 – 20:00 NIEDZ: 10:00 – 18:00
  3. WHITE EAGLE MUSSELBURGH179A HIGH STREET, EH21 6AN MUSSELBURGH
  4. WHITE EAGLE DUNFERMLINE9 BRIDGE STREET, KY12 8AQ DUNFERMLINEGodziny otwarcia: PON.- SOB.: 9:30-20:00, ND.: 10:00-18:00
  5. POLISH FOOD SHOP14 WEST PORT, DD11 1RE ARBROATHGodziny otwarcia: PN. – PT.: 11:00 – 20:00; SB.: 11:00 – 19:00; ND.: 12.00-17.00

darmowy przekaz do Polski

Sami Swoi Przekazy PieniezneREGULAMIN PROMOCJI “Darmowy przelew na hasło Emigrant”Określenie OrganizatoraOrganizatorem programu promocyjnego jest One Money Mail Ltd T/As Sami Swoi z siedzibą w Londynie W5 2ST, Exchange Plaza, 58 Uxbridge Road, wpisana do rejestru Companies House pod numerem refestracyjnym 5031907.
Organizator jest podmiotem odpowiedzialnym bezpośrednio za realizację promocji.Rodzaj usług objętych Promocją

Promocja skierowana jest do klientów indywidualnych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, którzy w Okresie trwania Promocji wykonają bankowy transfer do Polski w trybie standardowym w Punkatch Agencyjnych Sami Swoi zlokalizowanych na terenie Szkocji, na Infolini pod numerami: 02070992441, 08458 682 201 oraz na stronie www.PrzekazyPieniezne.com. Zasady transferu określone są przez Organizatora na www.PrzekazyPieniezne.com.

 

Termin i miejsce Promocji

Czas promocji: godz. 21:00 11.06.2014 – godz. 21:00 12.07.2014 czasu UK i obejmuje wykonane przelewy w Punktach Agencyjnych Sami Swoi zlokalizowanych na terenie Szkocji, na stronie www.PrzekazyPieniezne.com oraz pod numerami telefonów: 02070 992 441, 08458 682 201.

 

Uczestnicy Promocji

Uczestnikami promocji mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat. Promocja jest dostępna dla wszystkich klientów Sami Swoi oraz dla klientów zarejestrowanych w Okresie trwania Promocji.

Warunki Promocji

Warunkiem skorzystania z promocji w Punktach Agencyjnych Sami Swoi oraz na Infolinii Sami Swoi jest wykonanie standardowego transferu bankowego określonego w § 2 niniejszego Regulaminu, z podaniem hasła „Emigrant”.
Warunkiem skorzystania z promocji na www.PrzekazyPieniezne.com jest wykonanie transferu bankowego określonego w § 2 niniejszego Regulaminu, z wprowadzeniem hasła „Emigrant” w polu „kod promocyjny”. Każdemu uczestnikowi Promocji przysługuje jeden darmowy transfer określony w § 2 niniejszego regulamiu.

 

Reklamacje
Reklamacje dotyczące promocji mogą być zgłaszane telefonicznie, e-mailowo lub pisemnie na adres siedziby Organizatora, w terminie do dnia 26 lipca 2014 roku, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja będzie rozpatrywana według zasad określonych przez Organizatora w „Complaint Policy”, dostępnej na https://www.przekazypieniezne.com.

Postanowienia końcowe

Regulamin w okresie trwania Promocji będzie dostępny na stronie https://www.przekazypieniezne.com Przystąpienie do Promocji jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Promocji, niniejszego Regulaminu w całości i zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również z oświadczeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji. Uczestnik oświadcza, iż przed przystąpieniem do udziału w Promocji zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.TERMS & CONDITIONS of the promotion “Free Transfers for password Emigrant” Description of the organizer The organiser of the promotion program is One Money Mail Ltd T/As Sami Swoi, based in London W5 2ST, Exchange Plaza, 58 Uxbridge Road, registered in the Companies House under registration number 5031907. The Organiser is directly responsible for the implementation of the promotion.

Type of services covered by the promotion

The promotion is aimed at individual clients having full legal capacity, who during the period of the promotion will make a standard bank transfer to Poland in Sami Swoi Agencies located in Scotland, through the website www.przekazypieniezne.com/ and over the phone. Terms and Conditions are described by the Organizer on their website https://www.przekazypieniezne.com

 

Period and place of the promotion

The promotion starts at 21:00 on 11.06.2014 and ends at 21:00 on 12.07.2014. It covers bank transfers standard made in Sami Swoi Agencies located in Scotland, through the website https://www.przekazypieniezne.com as well as on the following phone numbers: 02070992441, 08458 682 201.

 

Participants of the promotion

The participants of the promotion can be all the individuals over the age of 18. The Promotion is available to all the existing clients of Sami Swoi, as well as the clients who will be registered during the period of the promotion.

 

Terms and conditions of the promotion

The condition of the participation in the promotion in Sami Swoi Agencies as well as over the phone is to make a bank transfer standard as described in §2 of the Terms & Conditions with the password “Emigrant”.

The condition of the participation in the promotion on the website https://www.przekazypieniezne.com/ is to make a bank transfer standard as described in §2 of the Terms & Conditions with the password “Emigrant” which should be entered in the “promotion code” field. Each participant is entitled to one free transfer as described in §2 of the Terms and Conditions.

 

Complaints

All the complaints with reference to the promotion can be made by phone, via email or in writing at the Organiser’s address by 26 July 2014, however not later than 7 days from the date the incident causing the complaint had occurred. The complaint date as postmarked. The complaint will be considered in accordance with conditions described by the Organizer in “Complaint Policy” available on www.przekazypieniezne.com

 

Final provisions

During the period of the promotion, the Terms and Conditions of the promotion will be available on the website www.przekazypieniezne.com. The participation in the promotion confirms the acceptance of the Terms and Conditions by the Participant and obligates the Participant to observe the described rules. It also confirms that the Participant meets all the conditions to participate in the promotion. The participant confirms that he/she read the Terms & Conditions and accepts them in full.

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *